Vítame Vás

S úctou Vás vítame na webovej stránke našej inštitúcie!

Sme poctení Vaším záujmom o našu inštitúciu, prosím prečítajte si stránku do konca a oboznámte sa s kultúrnym životom tohto krásneho mestečka, ktoré je domovom približne 10 tisíc obyvateľov.

Mesto Kolárovo – Gúta leží v juhovýchodnom cípe Žitného ostrova v blízkosti maďarských hraníc a ponúka výborné turistické, gastronomické a voľnočasové aktivity širokému okruhu jeho návštevníkov. Príďte a spoznajte zaujímavosti tohto kraja, jeho milých a pohostinných obyvateľov, krásnu prírodu a bohatú históriu!

Mestské kultúrne stredisko /MsKS/ zohráva významnú úlohu v kultúrnom a spoločenskom živote Kolárova. Je príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou, jej zriaďovateľom je Mesto Kolárovo. Vyše 40 ročná budova sídli v centre mesta naproti Mestskému úradu. Okrem kultúrnych a spoločenských aktivít sa svojou rôznorodou činnosťou snaží uspokojiť záujmy širokej vrstvy obyvateľstva so zreteľom na zachovanie a šírenie miestnych ľudových tradícií a hodnôt slovenskej, maďarskej a európskej kultúry.

Ročne usporadúva niekoľko výstav z prác známych amatérskych umelcov, maliarov a fotografov a zastrešuje viacero kvalitných divadelných a hudobných skupín. Je spoluorganizátorom dôležitých kultúrnych podujatí a festivalov, z nich najznámejšou je Kolárovská lýra, medzinárodná súťaž amatérskych spevákov.

Najvýznamnejšie kultúrne akcie sa usporadúvajú vo vrcholnej turistickej sezóne v auguste v rámci Kolárovského jarmoku. Už tradične v rámci tzv. Koncertného víkendu sú hosťami nášho mesta známe hudobné skupiny z Maďarska i zo Slovenska a sú skvelým lákadlom pre milovníkov populárnej a rockovej hudby.

Ďalším významným obdobím je Kolárovská kultúrna a divadelná jeseň, ktorá uspokojuje nároky širokej vrstvy obyvateľstva, aj tej najnáročnejšej. O tom, že kultúrny život nášho mesta je bohatý a kvalitný, neraz prevyšujúci priemer, svedčia aj pozitívne ohlasy domácich i zahraničných návštevníkov.

MsKS spolupracuje s civilnými organizáciami, podporuje ich činnosť , okrem toho poskytuje svoj priestor na organizovanie rôznych prednášok, stretnutí ,súkromných podujatí, konferencií a v prípade záujmu je aj ich spoluorganizátorom.

Mgr. János Mayer,
riaditeľ MsKS

Kalendár udalostí

calendar arrow left Nov 2023 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 01 02 03 04
05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03